Mazurskie kafle pochoodzą z Manufaktury Góreckiej w Ubliku. Robione są ręcznie, tradycyjną metodą,malowane i wypalane w piecu ceramicznym.