Mazurskie kafle pochoodzą z Manufaktury Góreckiej w Ubliku. Robione są ręcznie, tradycyjną metodą,malowane i wypalane w piecu ceramicznym.

Results 1 - 19 of 19